Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Lý Sơn tham dự Hội nghị trực tuyến Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 15

29/03/2024 16:05    38

Ngày 29/3, huyện Lý Sơn đã tham dự Hội nghị trực tuyến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 15, khoá XX về nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, quy định, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; nội dung cốt lõi Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại điểm cầu hội trường Tỉnh uỷ, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự điểm cầu huyện Lý Sơn, có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ và trưởng các thôn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng".

Bài viết khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Tỉnh, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở GD&ĐT quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, đối ngoại, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân.

Cụ thể quán triệt Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị.

Quán triệt Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về việc thực hiện Chỉ thị số 29 trên địa bàn tỉnh và Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong điều kiện mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đây là những văn bản có nội dung quan trọng trên nhiều lĩnh vực, do vậy, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ nội dung quán triệt của báo cáo viên đối với từng văn bản để về lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện sát với tình hình cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Hữu Danh

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 513

Tổng số lượt xem: 3827619

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.