Truy cập nội dung luôn

Nỗ lực giảm nghèo ở Lý Sơn

11/09/2023 11:22    16

Những năm qua, huyện Lý Sơn đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng hiện đại khang trang, điều này đã hỗ trợ và giúp người dân địa phương từng bước cải thiện đời sống, vật chất, góp phần giảm nghèo bền vững.

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Huyện Lý Sơn đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Hằng năm, huyện đã tổ chức thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo để đưa ra những giải pháp cụ thể tới từng hộ gia đình. Cùng với đó, xây dựng ban hành các kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, các thôn, khu dân cư tiến hành đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như phân loại các hộ nghèo.  Từ đó, có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở Lý Sơn giảm mạnh.

Ông Lê Văn Ninh- PCT. UBND huyện, cho biết:  Hiện nay huyện đang tiếp tục lồng ghép linh hoạt, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các Chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện không còn hộ nghèo.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, ngay sau khi thực hiện rà soát hộ nghèo năm 2023 này, huyện Lý Sơn tiếp tục tập trung nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo theo hướng bền vững phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo, đối thoại với hộ nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình để thực hiện giảm nghèo một cách bền vững. Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ dân mạnh dạn tập trung mở rộng sản xuất và tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế theo hướng phù hợp, nhằm nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo; chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các đơn vị được phép tuyển lao động đi xuất khẩu tư vấn để người dân lựa chọn thị trường mới tiềm năng phù hợp với khả năng của bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Tăng cường cải thiện các dịch vụ xã hội chăm lo về sức khỏe, giáo dục cho người nghèo; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có những đóng góp giúp cho công tác giảm nghèo tại địa phương.

Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Văn Mịnh

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1317

Tổng số lượt xem: 3212799