Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi

04/06/2024 16:03    54

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0.

Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi nhằm mục đích thiết lập khung pháp lý kỹ thuật tổng thể để cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và các bên liên quan áp dụng trong thiết kế, xây dựng các thành phần chức năng đối với hạ tầng thông tin và truyền thông, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ đô thị thông minh.

Xác lập các nguyên tắc cho việc đề xuất, lựa chọn các giải pháp ICT đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển, cung cấp dịch vụ về đô thị thông minh tại tỉnh; đảm bảo tính kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng, tránh trùng lặp lãng phí; đảm bảo tính liên kết, kết nối giữa các hệ thống thông tin về phát triển đô thị thông tin trong tỉnh, trong khu vực và trên phạm vi quốc gia.

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi có 04 khối chính gồm: Sơ đồ Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 1.0; Khung quy trình nghiệp vụ cho đô thị thông minh; Khung Quản lý tri thức cho đô thị thông minh; Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh. Trong khối Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh được phân làm 05 lớp chính: Lớp Ứng dụng đô thị thông minh; Lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu; Lớp điện toán và lưu trữ; Lớp Mạng kết nối; Lớp thu thập dữ liệu. Ngoài ra, còn có các khối chức năng đảm bảo vận hành như: hệ thống bảo mật, hệ thống xây dựng, hệ thống vận hành và bảo trì, hệ thống định danh, hệ thống định vị.

Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng dựa trên nguyên tắc đảm bảo các ứng dụng, hệ thống thông minh được xây dựng hướng đến dùng chung, có tính sử dụng cao, đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Phù hợp với quy trình nghiệp vụ, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ. Chú trọng việc xem xét, áp dụng hiệu quả các công nghệ mới để triển khai các thành phần kiến trúc. Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông của quốc gia.

Bên cạnh đó, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi còn cần tuân thủ một số nguyên tắc chính như: phân tầng, hướng dịch vụ, liên thông, dựa trên tiêu chuẩn mở, khả năng mở rộng, linh hoạt, tính ổn định, đo lường được, an toàn, trung lập, dễ sử dụng và bảo trì.

BBT

Tài liệu đính kèm: 645QĐ.pdf

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1101

Tổng số lượt xem: 4058504

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.