Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ở Lý Sơn

28/06/2022

Đảng bộ huyện Lý Sơn có 24 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 06 chi bộ thôn, 04 đảng bộ cơ sở; 14 chi bộ trực thuộc huyện ủy với tổng số trên 900 đảng viên. Để xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng nhiệm vụ, giải pháp củng cố, kiện toàn mô hình TCCSĐ, các tổ chức đảng yếu kém, khắc phục những hạn chế về tổ chức và hoạt động của các chi, đảng bộ.

Theo đó, trước hết tập trung xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thông qua việc triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội theo nội dung NQ 867 của Ủy ban TV Quốc hội, tiến hành rà soát, điều chỉnh cơ cấu, quy mô, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể cho phù hợp, đảm bảo theo quy định, hoạt động có hiệu quả. Đã thực hiện bố trí, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng Nghị quyết và hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm triển khai, thực hiện cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, quy chế làm việc, kết hợp với cải cách thủ tục hành chính. Hàng năm đánh giá, làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác của cán bộ, công chức. Cải tiến phương thức, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo hướng đề cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản được sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công chức, khắc phục những chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính thực hiện theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp.

Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản mới về tổ chức xây dựng Đảng như: Các quy định, hướng dẫn, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phương pháp, nội dung, hình thức được chỉ đạo, quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai theo hướng tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc tổ chức hội nghị chuyên đề để truyền đạt. Sau học tập, quán triệt đã chỉ đạo tổ chức đảng, đảng viên tự rà soát, đánh giá nhận thức, giao cấp ủy chi bộ nơi sinh hoạt giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Bí thư huyện ủy Nguyễn Minh Trí cho biết: Từ việc triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng Đảng ngay từ cấp cơ sở, cấp ủy các cấp đã chủ động, kịp thời, đồng bộ thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác xây dựng TCCSĐ đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hầu hết các TCCSĐ trên địa bàn đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Kết quả năm 2021, Đảng bộ huyện có tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97%; không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Đây là cơ sở để Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình công tác trong năm 2022 này./.

Văn Mịnh

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2101

Tổng số lượt xem: 2310120

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.