Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện 28/12/2022 Tải về
2 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn 20/12/2022 Tải về
3 Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023 20/12/2022 Tải về
4 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn 01/01/2022 Tải về
5 Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lý Sơn năm 2021 11/01/2021 Tải về
6 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Thường trực HĐND huyện 29/12/2020 Tải về
7 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn 28/12/2020 Tải về
8 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn 01/01/2020 Tải về
9 Lịch tiếp công dân định kỳ của đ/c Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn năm 2020 26/12/2019 Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 519

Tổng số lượt xem: 3212478