Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 966/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật huyện Lý Sơn 11-05-2022
62 1388/UBND V/v báo cáo đánh gia tình hình 4 năm thực hiện NĐ số 15 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn thực phẩm 11-05-2022
63 1392/UBND V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện về phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất (khu vực đảo Lý Sơn) 11-05-2022
64 83/KH-UBND Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ huyện Lý Sơn lần thứ I năm 2022 11-05-2022
65 164/BC-UBND Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 11-05-2022
66 969/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho bà Võ Thị Thúy 11-05-2022
67 968/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho ông Huỳnh Minh Hùng 11-05-2022
68 970/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho ông Dương Minh Trà 11-05-2022
69 971/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho ông Lê Văn Tươi 11-05-2022
70 1394/UBND V/v báo cáo sản lượng, mùa vụ thu hoạch và nhu cầu kết nối tiêu thụ rau, quả vụ hè, thu năm 2022 11-05-2022
71 1400/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo các nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh 11-05-2022
72 1397/UBND V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2022 11-05-2022
73 1367/UBND V/v rà soát danh sách các chợ trên địa bàn huyện Lý Sơn 09-05-2022
74 1366/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-05-2022
75 1364/UBND V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai NĐ số 27 của Chính phủ 09-05-2022
76 1320/UBND V/v khẩn trương khắc phục hư hỏng, đảm bảo điện chiếu sáng trên các trục đường huyện 09-05-2022
77 132/TB-UBND Trích yếu Thông báo đóng cửa chợ tạm Thôn Tây An Hải (Trường 5 lớp cũ) 09-05-2022
78 886/QĐ-UBND Quyết định đóng cửa chợ tạm Thôn Tây An Hải (Trường 5 lớp cũ) 09-05-2022
79 1325/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu bưu chính, viễn thông 09-05-2022
80 1326/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2022 09-05-2022
81 1329/UBND V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội 09-05-2022
82 1328/UBND V/v khắc phục cây xanh bị ngã, đổ trên các trục đường huyện 09-05-2022
83 1330/UBND V/v đăng ký danh mục chương trình khuyến nông năm 2023 09-05-2022
84 1331/UBND V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định 09-05-2022
85 1335/UBND V/v phối hợp tham mưu góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Kế hoạch, Đầu tư ở địa phương 09-05-2022
86 1336/UBND V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 09-05-2022
87 1342/UBND V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước 09-05-2022
88 888/QĐ-UBND Quyết định phân công cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện Lý Sơn 09-05-2022
89 162/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận thanh tra của Bộ kế hoạch và đầu tư 09-05-2022
90 1343/UBND V/v góp ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đấu giá, đấu thầu và quản lý trật tự xây dựng 09-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1043

Tổng số lượt xem: 4058678

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.